Gotisk Bogtryk

På denne side kan du se og hente diverse gamle dokumenter,i pdf-format, flere er OCR-behandlet fra original gotisk bogtryk.
Hvis du ønsker det kan du downloade et eksemplar ved at trykke på feltet kopier.


Fattigvæsen

Skolevæsen

Strafferetspleje.

Kirke og Religion

Lægds- og militærvæsen

Arbejds- og erhvervsforhold

Sundhedsforhold.

Civilret - Administration.


Mail til Martin Henriksen

Hvis du har mere generelle kommentarer, spørgsmål eller ris/ros,
bedes du fremføre dette i DIS-Danmark - Forum Slægtsforskning - metode og teknik.Opdateret d. 22.2.2013