Kirke og Religion

Denne side indeholder love og forordninger vedrørende kirkelige forhold, det vil sige den danske luthersk evangeliske kirke.
Dertil vil der, med tiden, komme andre dokumenter der vedrører andre trossamfund.
Fredericas Privillegier 1682.
Sådan regulerer man en helt ny by. Medtaget i denne gruppe jvf. § 21.

Daabsbestemmelser 1683 - 1857.
Vedrører uddrag fra Danske Lov og Kirkeritualet, samt forskellige forordninger og love frem til 1857.

Jøder i Danmark 1684 - 1819.
Forordninger, plakater m.v. vedrørende jøderne forhold under enevælden.

Kirkeritualet 1685.
Enevældens bud på, hvordan kirkens forhold skulle være.

Privilegier for alle Fremmede af den evangeliske og reformerede Religion,
som sig her i Rigerne boesætte ville 1685.

Meget bred forordning om protestanters ret til at bosætte sig i Danmark.

Privilegier for de fremmede nye Colonier 1720.
Vedrører særligt kolonierne i og omkring Fredericia.

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier 1747.
Bekræftelse og præcisering af de gældende privilgier for de tyske og franske reformerte menigheder.

Indskrænkelse af § 21 i de Reformertes Privilegier 1802.
Drejer sig egentlig om, at andre fremmede også kan nyde de rettigheder, der tidligere var forbeholdt de reformerte.

Konfirmationsbestemmelser 1736 - 1827.
Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736. Denne samt nogle senere forordninger findes samlet her.

Præsternes opgaver i.f.m. vielser 1824.
Forordning der samler præsternes opgaver ved indgåelse af lovligt ægteskab.

Plakat vedrørende den mosaiske præst i København 1828.
Plakat der vedrører præstens opgaver.

Baptistplakaten 1842.
Plakat der tillod Baptisterne at holde møder, men med fortsat krav om at børnene skulle døbes i de almindelige kirker.Opdateret d. 2.10.2012