Forordninger og love vedrørende Fattigvæsen og anden offentlig forsørgelseFattigforordning 1708
Formentlig den første samlede lovgivning om fattigvæsenet i Danmark.

Plan for Kiøbenhavns Fattigvæsen 1799

Reglement for Fattigvæsenet i Danmarks Kiøbsteder 1803.

Reglement for Fattigvæsenet på Landet 1803

Om erhvervelse af Forsørgelsesret i en Kommune 1844.
Her findes blandt andet reglen om moderens opholdssted på 10 månedersdagen.

Lov om Straffen for Løsgængeri og Betleri 1860.

Fortegnelse over Fattigcommuner i Danmark 1870.
Dette er resultatet af datidens kommunalreform. Indeholder en masse stednavne.

Fattighuus og Arbeidsanstalt 1870.
Livet i et Fattighus eller en Arbeidsanstal beskrevet ved en række dokumenter.

Lov om Tilsyn med Pleiebørn 1888.
Hvem, hvordan og hvorledes? Et spørgsmål der ofte trænger sig på for slægtsforskere.

Lov om Alderdomsunderstøttelse udenfor Fattigvæsenet 1891.
Kommenteret udgave af lov om alderdomsunderstøttelse, for værdige trængende,
uden de indskrænkninger, som fattighjælp normalt indebar.

Lov om det offentlige Fattigvæsen 1891.
Den sidste af 1800-tallets reformer indenfor den offentlige forsørgelse.

Værgerådsloven artikel fra 1929.
Artiklen er klippet fra tillæg til en lærebog for opsynspersonalet ved Straffeanstalterne
udgivet af Direktoratet for Fængselsvæsenet.Opdateret d. 15.8.2009