Skolevæsen


Fra Kirkeordinansen 1539.

Fra Danske Lov 1683.

Skoleforordning 1739.

Skolemesterinstruktion 1739.

Skoleanordning 1740.

Anordning for Almueskolen i Kjøbstæderne 1814.

Anordning for Almueskolevæsenet på Landet 1814.

Reglement for Kjøbenhavns Skolevæsen 1814.

Lov om nogle ændrede bestemmelser for Borger- og Almueskolevæsenet
i Kjøbstæderne og paa Landet 1856.
Opdateret d. 16.7.2009