Bestemmelser vedrørende arbejds- og erhvervsforhold.Om indførelse af skudsmålsbøger 1832.

Tyendeloven 1854.
Tyendeloven med tillæg af uddrag af lov om skudsmålsbøger af 27. januar 1880.

Lærlingelov 1889.
Ved ikke om dette er den første egentlige lærlingelov.

Disciplin i Handelsflåden 1866.
En ny lov vedrørende forholdene ombord i danske handelsskibe. Afløser en del bestemmelser i Danske Lov.

Børnearbejde i fabrikker 1873.
En arbejderbeskyttelseslov fra 1800-tallet.Opdateret d. 22.2.2013