Lovbog for Landmanden


Den danske Bondes Pligter og
Rettigheder fra Vugge til Grav.


Af M. Rasmussen.
5. Oplag, Odense 1861.

Kap. 1: Ægteskab og Vielse.

Kap. 2: Barnefødsel, Jordemødre og Daab.

Kap. 3: Forældres og Børns gjensidige Pligter.

Kap. 4: Om Skolevæsenet paa Landet og om Konfirmation.

Kap. 5: Om Umyndige og Mindreaarige.

Kap. 6: Om Tyendevæsenet.

Kap. 7: Om Værnepligt.

Kap. 4-1: Om Menneskers Liv og Helbred.

Kap. 4-2: Om Arv.

Kap. 4-3: Om Skifte.Opdateret d. 9.4.2012