Haandbog for Sogneraadsmedlemmer.
Af herredsfoged Sofus Krarup.

Sofus Krarup, var, ifølge Arne Feldborg, herredsfoged i Hammerum herred perioden 1878 - 1891.

Bogen beskriver de forskellige områder, hvor 1880èrnes sogneraad traf beslutninger.
En del af disse kapitler vil blive bragt her på siden.
Som bilag vil blive bragt nogle af de love, man skulle administrere efter.


Forord til 2. udgave 1885.
Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.
Kap. II Valg til Sogneraadet.
Kap. V Fattigvæsen.
Kap. VI Skolevæsen.
Kap. XI Næringsvæsen.
Kap. XII Sundhedsvæsen.
Kap. XX Anstalter, Stiftelser og Selskaber.

Bilag:
Landkommunalloven af 1867.
Næringslov 1857.
Om Sundhedsvedtægter 1857, 1868.
Lov om Brændevinshandel 1870.Mail til Martin Henriksen

Opdateret d. 16.7.2009