Nicolai Jonge Københavns Beskrivelse 1783 / 1945.
Hermed et udvalg af artikler fra Jonges bøger om København. Værket er i 2 bind (Tomer). Bind 1 er udgivet på eget forlag i 1783.Han fik ikke rejst midler til udgivelse af 2. bind. Nicolai Jonge døde i 1789.
Det lykkedes at få samlet hele værket på Det Kongelige Bibliotek.I 1945 sørgede Selskabet for Dansk Kulturhistorie for transkription og udgivelse hos Gyldendal. Kun 300 eksemplarer var i almindelig handel.
Artiklerne er scannet i TIF og derefter OCR-behandlet med Abbyy Finereader XIX.

Bind 1:

Indholdsfortegnelse

Til Kongen

Forfatterens Forord

Nørre Kvarter 1. del
Gaderne. Bispegaarden. Biskopperne i Sjællands Stift [17 sider, Pdf. 122 Kb]

Nørre Kvarter 2. del
St. Petri tyske Kirke. Dens Monumenter. Kirkens Legater. [28 sider, Pdf. 297 Kb]

Nørre Kvarter 3. del
Kirkens Legater. Præster siden Reformationen. St. Petri Kirkes fattige Skole. Kirkens Hospital, eller Pleiehuus. Det Peltiske Hospital eller Pleiehuus. Den tyske Friskole. Walckendorffs Collegium. Budolphi Kloster eller Hospital. [15 sider. Pdf. 99 Kb]

Vester Kvarter 1. del
Gaderne. Hø- eller Halm-Torvet. Vartov. Præsterne ved samme Hospital. Vandkunsten. Frideriksholms-Kvarter. Det Kongelige Pallads. Det Kongelige Vaskehus. Det Knuthiske Hotel. [ 25 sider. Pdf. 129 Kb]

Vester Kvarter 2. del
Hof-og Civil-Etatens Material-Gaard. Fæstningens Material-Gaard. Den Seilingske Grynmølle. Glasur-Tagstens Fabrik. Blaataarn Arrest-Taarn. Det ny Kongelige Bryggerhus. Det Kongelige Hø-Magasin. Den philosophiske Gang. Lange-Broe. Det Harboiske Frue-Kloster. Det Holstein-Lethraborgske Hotel. Frederiksholms-Kanal. Prinsens-Broe. Slots-Broen. Storm-Broen. Slutteriet. Vejsenshuset.
[ 18 sider. Pdf. 88 Kb ]

Vester Kvarter 3. del
Raadhuset. Præsidenterne efter 1660. Over-Præsidenterne. Borgemesterne. Raadmænd. Stadshauptmænd. Nye-Torv. Gammel-Torv. Vester-Port. De ny Tømmer-Pladser. [ 37 sider. Pdf. 180 KB]

Klædebo Kvarter del 1A
Side 137 - 167. Gennemgang af Kvarteret. Vor Frue Kirke, som den så ud efter branden i 1728 indtil bombardementet i 1807. Kirken historie. Kirkens inventar.
Pdf. 31 sider. 243 Kb.

Register til Vor Frue Kirkes Monumenter
Derefter følger en 70 siders lang beskrivelse af monumenterne i Vor Frue Kirke. Pdf. 2.25 Mb., hvor især de latinske inskriptioner fylder godt.
På grund af forventet begrænset interesse, vil jeg ikke spilde plads på webhotellet.
Du kan få filen tilsendt pr. email, tryk her
Du skal bare trykke på send, så bliver filen sendt herfra og din emailadresse bliver slettet.
Pdf. 3 sider. 3Kb.

Klædebo Kvarter del 1B
Side 236 - 258. Fortsat beskrivelse af Vor Frue Kirke efter branden 1728. Annexkirken udenfor Nørreport, og dens præster. Stiftprovster og præster ved Vor Frue Kirke efter reformationen. Skoler for fattige børn. Vor Frue Latinske Skole (Metropolitanskolen) og dens rektorer.
Pdf. 23 sider. 155 Kb.

Klædebo Kvarter del 2
Side 257 - 312, indeholder (næsten) alt om Københavns Universitet. Dets oprettelse, historie, studieområder, skikke og lister over rektorer, professorer m.fl.
Pdf. 56 sider, 357 Kb.

Klædebo Kvarter del 3
Side 312 - 333. Indeholder beskrivelser af de tre kollegier: Regentsen eller Collegium Regium, Elersens Collegium og Borckens Collegium.
Dernæst beskrivelser af: Kul-Torvet, Nørre-Port, Inoculations-Anstalt (koppeanstalt), Assistentz-Kirkegaardene, St. Johannes Hospital og Rossets Stiftelse. Pdf. 22 sider. 128 Kb


Bind 2:

Indholdsfortegnelse

Udgiverens Indledning
Skrevet af professor Eiler Nystrøm fra Selskabet for Dansk Kulturhistorie, ved udgivelsen i 1945.

Rosenborg Kvarter del 1
Beskrivelse af de tilhørende gader. Trinitatis Kirke, med bygningshistorie. Kirkens monumenter og inventar.
Pdf. 27 sider. 148 Kb.

Rosenborg Kvarter del 2
Beskrivelse af Trinitatis kirkes Runde Tårn, Tårnets historie. Observatoriet på Runde Tårn og dets instrumenter, før og efter byens brand i 1728. Om Universitetets Bibliotek, ligeledes før og efter 1728. Trinitatis kirkes præster. Kirkens Fattig-skole.
Pdf. 32 sider. 200 Kb.

Rosenborg Kvarter del 3
Beskrivelse af den Reformeerte Kirke og dens historie. Liste over de tyske og franske præster. Hamborger Sjæle-Boder. Den Kongelige Danske Porcellains-Fabrik. Tillæg om en 25 års strid om Trinitatis kirkes sognegrænse.
Pdf. 31 sider. 143 Kb.

Det nye eller yngre Kiøbenhavn
Beskriver den udvidelse der fandt sted i Christian den IV's tid fra omkring 1608.
[4 sider. Pdf. 34 Kb.]

Sct. Anne Østre Kvarter 1. del
Kvarteret og gaderne. Kongens Nye Torv. Kongelige Slot Charlottenborg. Beskrivelse om Det Kongelige Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academie paa Charlottenborg. Botanisk Hauge.
[50 sider. Pdf. 223 Kb]

Sct. Anne Østre Kvarter 2. del
Det Kongelige Giethuus. Artillerie-Skolen. Det Kongelige Meubel-Magazin. Nyehavn. Den Kongelige Mynt. Den Herre Zebaoths Kirke, eller Guarnisons-Kirke. Kirkens Chor-Skole. Frieskoler. Friderichs-Kirke. Det Kongelige Søe-Cadet-Academie. Det Kongelige Opfostrings-Huus. Sct. Annæ Plads. Den Kongelige Malt-Mølle. Det Foreenede Handels- og Canal-Compagnies Bygninger.
[37 sider. Pdf. 150 Kb]

Sct. Anne Østre Kvarter 3. del
Amalienborg. Frideriks-Qvarteer eller Frideriksstad. Frideriks-Plads eller Frideriksstads. Fire prægtige Palladser. Det Kongelige Land-Cadet-Academie. Friderichs-Hospital. Frie Jordemoder-Huus. Det frie Accouchement-Huus. Julianæ Mariæ Nye Fødsels-Stiftelse. Det Kongelige Chirurgiske Academie. Stadens Almindelige Hospital. Det Kongelige Told-Kammer eller Stadens Toldbod. Det Kongelige Brænde-Oplag. Havnen. Nyeholm. Christiansholm. Citadellet Friderichshavn. Kastel-Kirken. Øster-Port.
[44 sider. Pdf. 178 Kb]

Christianshavns Kvarter 1. del
Christianshavn, anlæggelse og gader. [ 12 sider. Pdf. 84 KB ]

Christians Kvarter 2. del
Vor Frelsers Kirke. Sogne-Præster ved samme Kirke siden dens Anlæg. Vor Frelsers Kirkes Fattiges Skole. Friskolen i Vor Frelsers Kirkesogn. [ 18 sider. Pdf. 88 Kb.]

Christianshavns Kvarter 3. del
Friderichs Tyske Kirke. Sognepræster ved Kirken siden dens Bygning. Qvæsthuset. Dets Præster. Børnehuset eller Tugthuset. Den Kongelige tørdok. Den nye Pumpe-Maskine i Dokken. Det Asiatiske Compagnie. Veterinær-Skolen. Det Borgerlige Exerceer-Hus. Christianshavns Torv. Børnehuus-Kanalen. Steen-Broen eller Børnehus-Broen. Den nye Broe. Land-Etatens Laboratorium. Søe-Etatens Laboratorium. Bjørnsholm. Amager-Port eller Christianshavns-Port. [ 34 sider. Pdf. 158 Kb ]

Kiøbenhavns Forstæder
12 sider. Pdf 84 Kb.Mail til Martin Henriksen

Opdateret d. 20.3.2010