Jonge Danmark
Nicolai Jonge: Danmarksbeskrivelse, 1777

Hermed et udvalg af artikler om Kongeriget Danmark. Inclucive Slesvig, landet der strækker sig fra Kongeåen til Ejderen. Vær opmærksom på, at amternes navne er fra før 1794.
Artiklerne er scannet i TIF og derefter OCR-behandlet med Abbyy Finereader XIX.


Indholdsfortegnelse.

Skrivelse til Arveprins Frederik samt fortale.

Om Kongeriget Danmark.

*** Sjælland ***

Sjællands Stift og Øen Sjælland.

Københavns Amt og Staden København.

Sokkelund og Smørum Herreder mv.

Frederiksborg Amt.

Kronborg Amt.

Hirschholms Amt.

Jægerspris Amt.

Roskilde Amt.

Ringsted Amt.

Sorø Amt.

Antvorskov Amt.

Korsør Amt.

Sæbygaards Amt.

Holbæk Amt.

Dragsholm Amt.

Kalundborg Amt.

Tryggevælde Amt.

Vordingborg Amt.

Møens Amt.

Bornholm, Samsø med mere.

** Lolland og Falster **

Lolland / Halsted Amt.

Aalholms-Mariboekloster Amter.

Falster.

***** Fyn *****

Øen Fyn og Fyns Stift.

Odense Amt.

Rugaards Amt.

Assens Amt.

Hindsgavl Amt.

Nyborg Amt.

Tranekær Amt.

*** Nørre-Jylland ***

Om Nørrejylland.

Aalborg Stift, Staden Aalborg.

Vendsyssel.

Thy og Mors.

Ribe Stift, Riberhuus Amt.

Lundenæs Amt.

Bøvling Amt.

Koldinghus Amt.

Viborg Stift, Hald Amt.

Skivehus Amt, (Salling Land).

Aalborghuus Amt.

Aarhus Stift, Havreballegaard Amt.

Stiernholm Amt.

Kallø Amt (Djursland).

Skanderborg Amt.

Aakiaer Amt.

Dronningborg Amt.

Silkeborg Amt.

Mariager Amt.

** Sønder-Jylland - eller Hertugdømmet Slesvig **

Om Hertugdømmet Slesvig.

Haderslev Amt.

Aabenraa Amt.

Tønder Amt.

Flensborg, Bredtsted, Angeln.

Husum og Schwbstedt Amter mv.

Slesvig og Frederichsstadt mm.

Slesvigske Domkapitel Amtet Hütten.

Als og Ærø.

Landskabet og Øen Femern.

Augustenborg mv.

Sct. Johannes Frøkenkloster. De Adelige godser.

Oktroyerede Koge og Kanzeligodser.

Hertugen af Glücksburgs Arvelande.

Områder henhørende under Nørrejylland (Kongeriget.Opdateret d. 12.9.2009