Hjemmeside for Birgit
og Martin Henriksen

Gamle love og andre bestemmelser

Haandbog for Sogneraadsmedlemmer.

Lovbog for Landmanden 1861.

Fangerne i Vridsløselille i folketællingerne 1860 - 1921.

J. P. Trap: Slesvig 1864.

Nicolai Jonge: Danmarksbeskrivelse 1777.

Nicolai Jonge Københavns beskrivelse 1783 (1945)


Birgits sider

Skoleprojekt i Zambia
Opdateret d. 4.12.2012